اداره آموزش و پرورش فشافویه
شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۵)
Saturday , (2023/2/4)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل
نام کاربری
کد ملی
شماره حساب
کد امنیتی زیر


آدرس: تهران شهرری،حسن آباد فشافویه،خ شهدای هویزه،اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه
تلفن : 4-02156225883 نمابر : 02156224003
کدپستی : 1833155583 
ایمیل:dabirkhaneh1211@teo.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir