اداره آموزش و پرورش فشافویه
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۴)
Friday , (2023/2/3)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس: تهران شهرری،حسن آباد فشافویه،خ شهدای هویزه،اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه
تلفن : 4-02156225883 نمابر : 02156224003
کدپستی : 1833155583 
ایمیل:dabirkhaneh1211@teo.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir